Proces

HET VELD
Bij de keuze van het veld dienen 4 overwegingen te worden gemaakt, te weten: type veld, keuze van de mat, de ondergrond en de veldinrichting.

TYPE VELD:
Keuze voor het type veld hangt af van de ambities van de club, het beschikbare budget en de toekomst. Zodra dit duidelijk is kunnen we keuzes gaan maken. Wordt het een waterveld, semi-zand veld of een zand veld. Is het uitbreiding of vervanging?

KEUZE MAT
De keuze van de mat is bepalend voor minimaal de komende 10 jaar. Er zijn meerdere leveranciers van matten. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. In combinatie met de onderbouw speelt de mat keuze een belangrijke rol in de speelervaring.

TYPE ONDERGROND
De basis opbouw van ieder veld is hetzelfde. In de toplagen onder de mat zitten de verschillen. Van duurzaam en goed tot nieuw en innovatief waarbij geen zekerheid is te geven over de levensduur. Recente ontwikkelingen maken alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van gerecyled plastic in de onderlagen. De beschikbare techniek bepaalt wat voor ondergrond mogelijk is.

VELDINRICHTING
Welke keuzes worden gemaakt voor belijning, komen er wel of geen minicirkels in het veld. Krijgt de uitloop een andere kleur dan het veld. Aandachtspunten die geen geld kosten maar wel in het ontwerp moeten worden meegenomen.

DE INRICHTING

HEKWERK
Bij een nieuw veld is hekwerk noodzakelijk. Keuzes die moeten worden gemaakt zijn: het soort hekwerk, hoe sluit het aan op het veld, wat voor slagplank krijgt het, is er opslagruimte nodig voor trainingsattributen etc. en is aansluiting met de rest van het complex van belang?

VERLICHTING
Met de komst van LED verlichting is zeer veel mogelijk geworden. Bij de invulling van de keuzes gaat het om mogelijkheden en budget.

BEREGENING
Bij een waterveld is een sproei installatie nodig. Is dit nieuw voor de club of kan worden aangesloten op een al bestaande situatie? Kan de club gebruik maken van grondwater of kan dit niet. Is het water uit de grond te reinigen?

INRICHTING
Naast de vorige aspecten zijn dug-out, doelen en hoekvlaggen van belang.

AANLEG

SPECIFICATIE / BESTEK
Zijn alle keuzes gemaakt dan gaan we dit verwerken in een bestek. Zo kunnen goede offertes worden aangevraagd. Hoe beter de keuzes zijn gemaakt en verwerkt in een bestek hoe makkelijker het is om de verschillende aanbieders te vergelijken. Dit voorkomt verrassingen en budget overschrijdingen.

AANNEMER
Naast de leverancier van de mat zijn er een aantal gespecialiseerde en goedgekeurde aannemers voor de aanleg van velden. In overleg met de vereniging wordt een selectie van partijen gemaakt en uitgenodigd een aanbieding te maken.

VERGUNNINGEN
Per gemeente is het verschillend of er wel/niet een vergunning moet worden aangevraagd. Bij uitbreiding van het complex is dit waarschijnlijker dan bij vervanging. Vergunningen zijn wel/niet nodig voor ballenvangers, verlichting en in sommige gevallen voor de velden zelf.

KEURING
De aanleg en eindsituatie worden door gecertificeerde keuringsinstituten goedgekeurd. Hiervoor worden aparte overeenkomsten gesloten met deze instanties. Gedurende de aanleg keurt deze instantie de werkzaamheden van de aannemer en de mat. Na aanleg verzoekt de bond om periodieke herkeuringen van het veld.

ONDERHOUD
Na aanleg en ingebruikname heeft een veld onderhoud nodig. Het regelmatig borstelen en verwijderen van vuil is noodzakelijk. Bladeren en onkruid dienen op tijd te worden verwijderd van het veld. Bij ieder veld komen algen voor. Dit is op diverse manieren te bestrijden en hangt sterk af van de klimatologische omstandigheden en inrichting van het complex.

FINANCIEEL
Binnen iedere gemeente en ook landelijk zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van financiering van het veld. Van BTW compensatie tot een gunstige lening. Van alles is mogelijk en dient dus onderzocht te worden om er maximaal gebruik van te maken.

ADVIESTRAJECT

Veldwerkk hanteert verschillende adviestrajecten. Van vaste afspraken voor de dienstverlening tot het op uur basis verstrekken van adviezen.  Voor een maatwerk aanbieding horen wij graag waar uw vereniging behoefte aan heeft.

Mogelijkheden zijn:

  • 0-METING COMPLEX, STAND OPNAME
  • PvE (plan van eisen) VOOR OPDRACHTVERSTREKKING SCHRIJVEN
  • PvE + AANBESTEDING
  • PvE + AANBESTEDING + UITVOERINGSBEGELEIDING
  • ONDERHOUDSPLAN
  • ADMINISTRATIE, DOCUMENTOPSLAG
  • ADVIES OP BASIS VAN UURTARIEF.