PERSOONLIJK
Het initiatief van Veldwerkk komt van Luc de Jager uit Breda. Op 55 jarige leeftijd pakte hij de kans om te gaan doen waar zijn passie lag: een adviesbureau op het gebied van kunstgras en bouwadvies.

ERVARING
Luc is eigenlijk al vanaf 2003 bestuurslid van accommodatie BH&BC Breda. Vanaf 2008 tot nu is hij actief als voorzitter stichting “Sport en Recreatie De Baronie van Breda”. In die functie  verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van sportcomplex hockeyclub BH&BC Breda. Inderdaad, het complex waar afgelopen zomer, in samenwerking met de KNHB, de  Champions Trophy 2018 werd gehuisvest.

ACHTERGROND
Na een opleiding civiele techniek en bouwtechnische bedrijfskunde haalt Luc in 1995 zijn master in Amsterdam. Inmiddels alweer 28 jaar actief in de bouwwereld. Van origine weg- en waterbouwer met sterke hang naar bouwkunde. Luc heeft gewerkt bij diverse landelijke en regionale aannemers met verschillende functies. Alle functies zijn bekleed, van chef rekenkamer tot directeur.

In 2018 viel alles op zijn plek en ontstond het idee om Veldwerkk op te richten. Een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het aanleggen of vervangen van kunstgrasvelden en het verlenen van bouwadvies.

BIJZONDERHEDEN VAN LUC
Als lid van Rotaryclub Breda is Luc bekend met maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandacht voor je eigen netwerk maar ook voor de omgeving waarin we leven. Tussen de bedrijven door weet Luc tijd vrij te maken voor hockey, tennis, zeilen, golf en koken.

En als je dan toch wat over zijn competenties mag zeggen dan blijkt dat Luc beschikt over een heldere kijk op zaken waarbij een helikopterview goed van pas komt. Luc is besluitvaardig, klantgericht en stuurt op resultaten. Hierbij weet hij alle lagen van een organisatie te betrekken.

Persoonlijk leiderschap vindt Luc belangrijk. Je moet staan voor je zaak. Hij is van mening dat een organisatie sterker wordt naarmate verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Capaciteit van de medewerkers bepaalt hoe ver je hierin kunt gaan.

Motto:  “Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, alleen de dode vissen drijven mee”